Navigatie

Bewonersinitiatieven

Wij vinden het fijn als er burgers zijn die zélf met een idee over de buitenruimte naar ons toekomen. Hier vind u informatie over hoe we dat samen verder oppakken.

Stap 1. Bedenk een idee

Het kan iets heel kleins zijn. Bijvoorbeeld het kleurrijker maken van een boomspiegel door er fleurige beplanting in te zetten. Of iets anders, iets groters bijvoorbeeld. Wilt bijvoorbeeld gezamenlijk met uw buren een plantvak adopteren en voorzien van nieuwe beplanting? Dat kan! Of wilt u met uw buren een moestuin realiseren? Dat kan ook, net als een speeltuin onderhouden of prullenbakken adopteren. Uw idee is zo creatief niet, of we willen er naar luisteren.

Stap 2. Contact met ons

We zijn erg benieuwd naar uw idee! Daarom gaan graag met u in gesprek. Dit kan telefonisch zijn, maar we kunnen ook bij u in de buurt langskomen. Via de pagina Contact kunt u contact opnemen met onze Manager Omgeving & Participatie, die graag naar u luistert.

We maken samen een plan om uw idee uit te voeren. Bij alle ideeën spreken we af wat u doet, hoe Kleurrijk Buiten hierbij helpt en hoe we daarover met elkaar communiceren.

Stap 3. Samen uitvoeren!

We vinden het erg leuk als u zelf aan de slag gaat om de buitenruimte kleurrijker te maken door uw idee uit te voeren. Kleurrijk Buiten helpt u daarbij. De rol van Kleurrijk Buiten kan bestaan uit een het organiseren van een activiteit, het uitvoeren van groene werkzaamheden of het verzorgen van materialen die u nodig hebt om uw idee uit te voeren. We kunnen uiteraard ook andere dingen verzorgen. We maken voor u, samen met u, uw buurt en de gemeente écht maatwerk.