Navigatie

Zelfbeheer

Vind u het leuk om te tuinieren? Dan hebben wij een leuke bezigheid voor u! U kunt een gedeelte van de buitenruimte in zelfbeheer nemen. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden van een stukje van de openbare buitenruimte.

Zelfbeheer betekent dat u met buurtbewoners eenvoudige onderhoudswerkzaamheden voor uw rekening neemt. Denk aan bladruimen, een schoonmaakactie in het voorjaar of het knippen van hagen. Deze werkzaamheden moeten altijd in de openbare ruimte zijn, bijvoorbeeld straten, pleinen, groenstroken, perken en parkjes. Bij al deze werkzaamheden spreken we af wat u als bewoner doet, hoe Kleurrijk Buiten u hierbij helpt en hoe we daarover met elkaar communiceren. De rol van Kleurrijk Buiten kan bestaan uit een het organiseren van een activiteit, het uitvoeren van groene werkzaamheden of het verzorgen van materialen.

Wilt u een gedeelte in zelfbeheer nemen? Neem dan contact met ons op.