Navigatie

Vragen

Misschien heeft u nog een vraag over Kleurrijk Buiten, maar kon u het antwoord niet vinden op deze site. Hiernaast staan daarom een aantal vragen. Klik om een antwoord te zien. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

 • Welke werkzaamheden worden 'op frequentie' uitgevoerd?

  Een deel van de werkzaamheden in Hellevoetsluis wordt uitgevoerd volgens een vaste frequentie. Dit betekent dat contractueel is bepaald hoe vaak per jaar onderstaande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Van deze frequentie wordt niet afgeweken.

  • Onderhoud gazon
  • Onderhoud ruw gras
  • Onderhoud Ecologisch maaibeheer
  • Afvalbeheersing
  • Onderhoud watergangen
  • Onkruidbeheersing verharding

  Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden (m.u.v. het onderhoud aan de watergangen) krijgen wij ondersteuning van Sandee Hoveniers uit Kamperland.

 • Welke werkzaamheden worden 'op beeld' uitgevoerd?

  Bij een ander deel van de werkzaamheden hebben de gemeente Hellevoetsluis en Verheij Integrale afgesproken te werken op basis van een bepaalde 'beeldkwaliteit'. Deze beeldkwaliteit bepaalt hoe schoon en hoe netjes de buitenruimte moet zijn. Bijvoorbeeld hoeveel onkruid er in plantvakken mag staan of hoe lang de hagen mogen zijn. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat we de werkzaamheden net zo vaak uitvoeren als nodig is om de buitenruimte er uit te laten zien volgens de afgesproken beeldkwaliteit. De afgesproken beeldkwaliteit (volgens de normen van het CROW) is B.

  De volgende werkzaamheden doen wij in Hellevoetsluis 'op beeld':

  • Onderhoud bomen
  • Onderhoud beplanting (onkruidbeheersing beplanting, snoeiwerkzaamheden beplanting)
  • Onderhoud (blok)hagen (onkruidbeheersing haagvoet en knippen hagen)
  • Onderhoud vaste planten

  Bij werken 'op beeld' houden wij dus in de gaten wanneer er waar werk te doen is. Dit gebeurt niet volgens een vast schema. Daarnaast betekent de afgesproken beeldkwaliteit B niet dat het groen er in de gemeente altijd perfect bijstaat. In het filmpje hieronder leggen wij dat voor u uit.

 • Wie werken er in Hellevoetsluis?

  In de gemeente ziet u allerlei mensen aan het werk in het groen. Vaak zijn dit de ploegleiders, medewerkers of inleenkrachten van Verheij Integrale groenzorg. Soms zetten wij ook onderaannemers in, zoals Sandee Hoveniers. Onderaannemers voeren onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van Verheij. Ook werken we samen met werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Doordat zij voor ons werken geven wij deze mensen de kans om een reguliere baan te hebben.

 • Wat betekent 'werken op beeld' concreet?

  Geen vast patroon

  U ziet onze medewerkers niet volgens een vast patroon komen. Hoe vaak we het gras komen maaien heeft bijvoorbeeld alles te maken met hoe hard het gras groeit! We werken dus niet meer volgens een vaste frequentie (we komen niet elke maand het gras maaien), maar laten ons leiden door wat de buitenruimte nodig heeft om er weer goed uit te zien.

  De afgesproken beeldkwaliteit is leidend

  De gemeente heeft ons gevraagd om te werken volgens beeldkwaliteit. Door een methode van het CROW-kennisinstituut kunnen we deze afspraak ook concreet maken. Er zijn namelijk vijf beeldkwaliteiten: A+, A, B, C en D. Het CROW heeft voor groen, gras, verharding, banken en zwerfafval bij elke beeldkwaliteit normen gesteld. Van elke beeldkwaliteit is er een foto beschikbaar en zijn er een aantal vaktechnische omschrijvingen. Wij kunnen zo precies beoordelen hoe de buitenruimte er ‘op beeld’ bij moet liggen.

  In de gemeente is op de meeste plekken beeldkwaliteit B afgesproken. Sommige stukken worden ook bijgehouden op A-kwaliteit of op C-kwaliteit. Wilt u meer weten over de specifieke kwaliteitsafspraken van een plek in de gemeente? Neem dan contact met ons op.

 • Wat als ik de beeldkwaliteit niet goed, mooi of netjes genoeg vind?

  Het kan zijn dat u van mening bent dat het gras in uw omgeving te hoog is, dat de perken niet voldoende zijn geschoffeld of dat er naar uw mening teveel zwerfvuil ligt. Ondanks dat kan het gebeuren dat u geen actie ziet van ons als groenbeheerder. Hoe kan dit? Dit betekent dat de buitenruimte er volgens afspraak bij ligt. Als dit niet zo zou zijn, zouden wij namelijk onderhoud uitvoeren om de afgesproken beeldkwaliteit te halen. Wij kijken dus regelmatig naar de buitenruimte en bepalen aan de hand daarvan of het nodig is om onderhoud uit te voeren.

  Wilt u toch dat de buitenruimte bij u in de buurt er structureel beter uitziet dan is afgesproken? Neem dan een stukje buitenruimte in zelfbeheer.

 • Voldoet onze buitenruimte aan de eisen van de gemeente?

  In de gemeente hebben wij afgesproken om (deels) te werken op beeldkwaliteit. Dit betekent dat er bepaalde normen worden gehanteerd waaraan de buitenruimte moet voldoen. Als de buitenruimte aan deze normen voldoet, ligt hij er goed bij. In onderstaand filmpje leggen we dit uit!

  De details over de uitvoering van werkzaamheden worden altijd in overleg met de gemeente afgestemd.

 • Hoe kan ik een melding maken in Hellvoetsluis?

  Het kan zijn dat u iets ziet in de buitenruimte waarvan u vindt dat het opgelost of gerepareerd moet worden. U kunt dan een melding doen. Dit kan bij de gemeente Hellevoetsluis. Voorbeelden van een melding leefruimte zijn: kapotte stoeptegel of straatverlichting, volle bladkorven, vuil op straat, kapot speeltoestel, overhangend groen dat zorgt voor onveilige of onoverzichtelijke verkeerssituatie.

  Belangrijk: Verheij Integrale groenzorg kan een situatie alleen oplossen als er via de gemeente een melding is gemaakt en de opdracht is gegeven om de melding op te lossen.

  Zijn er dringende zaken buiten de openingstijden van de gemeente zoals: storingen aan belangrijke verkeerslichten, defecte pompen, gemalen en buitenriolering, ernstige schade aan wegdek, stormschade in het openbare gebied, gesprongen waterleiding of gasleiding? Bel dan de gemeente Hellevoetsluis via 14 0181.