Navigatie

Werkzaamheden

Vanaf 1 april 2018 voert Verheij Integrale groenzorg het nieuwe groenonderhoudscontract uit in de gemeente Hellevoetsluis. In de afgelopen 8 jaar was de groenaannemer uit Sliedrecht al actief in de gemeente. Het groenonderhoud in Hellevoetsluis wordt zowe

HellevoetsluisMei2018-©ceesvdwal_9
HellevoetsluisMei2018-©ceesvdwal
HellevoetsluisMei2018-©ceesvdwal_11
HellevoetSluisNov2016©ceesvdwal_9
KerstboomHellevoetsluisHR_ceesvdwal_51
HellevoetSluisNov2016©ceesvdwal_13
HellevoetSluisNov2016©ceesvdwal_22
KerstboomHellevoetsluisHR_ceesvdwal_59

Wilt u weten wat de werkzaamheden in de komende tijd zijn? Klik dan snel door naar de planning.

Werkzaamheden op frequentie

Een deel van de werkzaamheden in Hellevoetsluis wordt uitgevoerd volgens een vaste frequentie. Dit betekent dat contractueel is bepaald hoe vaak per jaar onderstaande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Van deze frequentie wordt niet afgeweken.

  • Onderhoud gazon
  • Onderhoud ruw gras
  • Onderhoud Ecologisch maaibeheer
  • Afvalbeheersing
  • Onderhoud watergangen
  • Onkruidbeheersing verharding

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden (m.u.v. het onderhoud aan de watergangen) krijgen wij ondersteuning van Sandee Hoveniers uit Kamperland.

Werkzaamheden op beeld

Bij een ander deel van de werkzaamheden hebben de gemeente Hellevoetsluis en Verheij Integrale afgesproken te werken op basis van een bepaalde 'beeldkwaliteit'. Deze beeldkwaliteit bepaalt hoe schoon en hoe netjes de buitenruimte moet zijn. Bijvoorbeeld hoeveel onkruid er in plantvakken mag staan of hoe lang de hagen mogen zijn. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat we de werkzaamheden net zo vaak uitvoeren als nodig is om de buitenruimte er uit te laten zien volgens de afgesproken beeldkwaliteit. De afgesproken beeldkwaliteit is B.

De volgende werkzaamheden doen wij in Hellevoetsluis 'op beeld':

  • Onderhoud bomen
  • Onderhoud beplanting (onkruidbeheersing beplanting, snoeiwerkzaamheden beplanting)
  • Onderhoud (blok)hagen (onkruidbeheersing haagvoet en knippen hagen)
  • Onderhoud vaste planten

Bij werken 'op beeld' houden wij dus in de gaten wanneer er waar werk te doen is. Dit gebeurt niet volgens een vast schema. Daarnaast betekent de afgesproken beeldkwaliteit B niet dat het groen er in de gemeente altijd perfect bijstaat. Omdat dit best moeilijk te begrijpen is, leggen we het in dit filmpje eenvoudig voor u uit.

Wilt u nog meer weten over beeldkwaliteit? Kijk dan onder het kopje Vragen.

Renovaties

Verheij zal naast het groenonderhoud ook beheer op het renovatiewerk in de gemeente voeren. Dit betekent dat de uitvoerder en omgevingsmanager van Verheij die in de gemeente werkzaam is, proactief op zoek zal gaan naar plekken in de openbare ruimte die gerenoveerd moeten worden. U als burger kunt hier ook een stem in hebben. Wilt u een deel van de openbare ruimte gerenoveerd zien worden? Dien dan uw voorstel in bij Burgerinitiatieven.

Ploegleider is aanspreekpunt

Wij verdelen het werkgebied in wijken met vaste ploegleiders en onderhoudsteams. Dit heeft als voordeel dat we algemene gebiedskennis opbouwen, kennis van hotspots ontwikkelen en bekend zijn met stakeholders en bijbehorende initiatieven. De ploegleider stuurt op locatie de onderhoudsteams aan en is het aanspreekpunt voor de omgeving. Om dit zichtbaar te maken draagt hij een afwijkend oranje hesje met de tekst 'Aanspreekpunt vragen openbare ruimte'. Als er klachten zijn meldt de ploegleider deze bij ons interne meldingssysteem en handelen wij deze af volgens onze procedure.

Social Return on Investment (SROI)

In de gemeente Hellevoetsluis werken wij niet alleen met ervaren ploegleiders en hoveniers, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wie zijn wij?

Verheij Integrale groenzorg uit Sliedrecht verzorgt buitenruimten. Onze aanpak is integraal en ons werkterrein heel Nederland. We werken voor overheden, onderwijs- en zorginstellingen en vastgoedbedrijven. Als familiebedrijf, zijn wij sterk betrokken bij organisatie, klant en omgeving. Bekijk meer op www.verheijbv.nl.