Navigatie

Planning

Graag geven we u inzicht in de planning van allerlei werkzaamheden die in Hellevoetsluis plaatsvinden. De geplande werkzaamheden zijn hiernaast inzichtelijk gemaakt.

HellevoetsluisMei2018-©ceesvdwal_9

Planning reguliere werkzaamheden

Verschillende ploegen zijn op verschillende plaatsen in Hellevoetsluis aan het schoffelen. Daarnaast verwijderen we het onkruid op de verharding (straten en trottoirs). Tevens maaien we de gazons. Dat herhalen we eens in de 10 werkdagen in de gehele gemeente. Wij onderhouden alles op de met de gemeente afgesproken B-beeldkwaliteit. 

Daarnaast vindt momenteel ook reiniging van kolken plaats. 

Doorlopende reguliere werkzaamheden

  • Zwerfvuil ruimen
  • Afvalbakken legen
  • Onkruidbeheersing op de verharding