Navigatie

Planning

Graag geven we u inzicht in de planning van allerlei werkzaamheden die in Hellevoetsluis plaatsvinden. De geplande werkzaamheden zijn hiernaast inzichtelijk gemaakt.

HellevoetsluisMei2018-©ceesvdwal_9

Planning reguliere werkzaamheden

Verschillende ploegen zijn op verschillende plaatsen in Hellevoetsluis aan het schoffelen. Daarnaast verwijderen we het onkruid op de verharding (straten en trottoirs) en maaien we de gazons. Eens in de 10 werkdagen herhalen we deze werkzaamheden in de gehele gemeente. Wij onderhouden alles op de met de gemeente afgesproken B-beeldkwaliteit. 

Daarnaast vindt momenteel ook reiniging van kolken en inboet van 7000 planten plaats. 

Binnenkort zal worden gestart met veegwerk van bestrating in de gehele gemeente. 

Planning renovatiewerkzaamheden

Doorlopende reguliere werkzaamheden

  • Zwerfvuil ruimen
  • Afvalbakken legen
  • Onkruidbeheersing op de verharding