Navigatie

Planning

Graag geven we u inzicht in de planning van allerlei werkzaamheden die in Hellevoetsluis plaatsvinden. De geplande werkzaamheden zijn hiernaast inzichtelijk gemaakt.

HellevoetsluisMei2018-©ceesvdwal_9

Planning reguliere werkzaamheden

In week 7 is Verheij begonnen met het inspecteren en zuigen van de straatkolken. Daarnaast zijn de snoeiwerkzaamheden in de gehele gemeente Hellevoetsluis in volle gang. De knotwilgen op diverse locaties in de gemeente en op de vestingwallen worden gesnoeid.

In diverse wijken is Verheij gestart met het rooien van de beplanting. Einde van week 7 start dit werk bij de Schar en Kreeft. In week 8 wordt onder andere ook bij Zeegat beplanting gerooid en wordt nieuwe beplanting aangebracht. 

Planning renovatiewerkzaamheden

Doorlopende reguliere werkzaamheden

  • Zwerfvuil ruimen
  • Afvalbakken legen
  • Onkruidbeheersing op de verharding