Navigatie

Bloembollen geplant in Garstenstraat Nigtevecht

06 donderdag december 2018

Het gaat niet goed met de insectenstand in Nederland. Er is te weinig voedsel en te weinig nestgelegenheid op het platteland. Compensatie in de dorpen en steden is een kansrijke oplossing en bovendien nog mooi ook.

Om die reden hebben een aantal bewoners, de gemeente en Verheij het plan opgevat om in Nigtevecht op een aantal plekken de dorpsbeplanting aan te passen door bollen te planten en terreinen in te zaaien met bloemrijke mengsels. Dit om in Nigtevecht meer ´kleur´ te brengen in de openbare ruimte, met de bedoeling om toevluchtsoorden te bieden voor insecten, waaronder (honing-)bijen en vlinders, en daarmee tegelijkertijd ook het voedselaanbod te vergroten voor met name vogels.

Begin 2018 zijn bij Klein Muiden en het Nigtevechtsepad bloemenmengsels ingezaaid. Vanwege het succes heeft dit op woensdag 5 december een vervolg gekregen. Bij de Garstenstraat zijn in 4 stroken van ongeveer 50m2 bollen geplant. Vanwege de grote hoeveelheid bollen is dit grotendeels machinaal gedaan, maar de bewoners hebben symbolisch ook een aantal m2 ingeplant. Het resultaat zal straks een een kleurrijk en langbloeiend bloemenlint worden, waarvan niet alleen de insecten gaan genieten, maar ook de bewoners van Nigtevecht.

Heeft u ook een initiatief om uw omgeving groener of kleurrijker te maken, neem dan contact op via info@kleurrijkbuiten.nl

Naar nieuwsoverzicht