Navigatie

Essen knotten in Park Vechtenstein

30 donderdag januari 2020

Op zaterdag 25 januari zijn er door bewoners, de scouting en medewerkers van Verheij essen geknot in een gedeelte van Park Vechtenstein.

Elk jaar in januari worden de bomen en essen in park Vechtenstein geknot. Dat gebeurt vanuit een oude beheervisie om het bos als hakhout te gebruiken. Het hakhoutbos is een belangrijk leefgebied voor allerlei planten en dieren. Afgelopen zaterdag 25 januari gingen een groep vrijwilligers, waaronder veel leden van de plaatselijke scouting en medewerkers van Verheij aan de slag. Een kop koffie met een gevulde koek gaf de nodige energie om er flink tegenaan te gaan.En ondanks dat het een koude en grijze dag was, had niemand hier last van, en gingen er eerder jasssen uit dan aan. Met kniptangen en zagen werden heel wat bomen kortgezet. Na afloop smaakte de erwtensoep en de broodjes dan ook heerlijk. Namens de gemeente Stichtse Vecht, het MEC en Verheij Intergrale Groenzorg zeggen wij de scouting en de overige vrijwilligers hartelijk dank voor hun inspanningen.

Informatie over Park Vechtenstein

Van oudsher is het essenhakhoutgebied een functioneel deel van het landgoed Vechtenstein. Het moest ook geld opbrengen. Omdat de grond pure rivierklei is, was de aanplant van essen het meest geschikt voor dit gebied..Om economische redenen werd vervolgens gekozen om de essen als hakhout te beheren. Het vierjarige hout dat bij het hakhoutbeheer kan worden geoogst was voor vele doeleinden geschikt. De takken van een es zijn heel buigzaam en zeer geschikt om gereedschap en speelgoed van te maken. Verder werd het hout gebruikt voor paaltjes, voor bonenstaken en als brandhout.

De essen worden om de vier jaar geknot; dat houdt in dat elk jaar een kwart van het bos geknot wordt door vrijwilligers, de gemeente maakt het werk af en zorgt voor de afvoer van het hout. Omdat dit al zo bijna 200 jaar zo in stand wordt gehouden, komen hier bijzondere planten en dieren voor. Veel zangvogels broeden hier maar ook de grote bonte specht. In het slootje in het midden komt kwelwater naar boven waardoor hier in de zomer de waterviolier bloeit. Ook komt in dit bos de wilde keverorchis voor. Het meest bijzondere zijn de tientallen soorten mossen die op de kleibodem (zoals kleivedermos) en op de stammen en stronken van de essen voorkomen. Een aantal soorten staat op de rode lijst. Mossendeskundigen uit heel het land komen naar hier om deze mossen te bewonderen!

Naar nieuwsoverzicht