Navigatie

Hoe is het in uw buurt met de hittestress gesteld?

07 dinsdag augustus 2018

Onlangs heeft BOOT Ingenieurs de nationale hittestresskaart gepubliceerd. Hier kunt u snel een indicatief beeld krijgen van hittestress in uw omgeving.

Op https://www.nationalehittestresskaart.nl/ kunt u zien hoe het in jouw buurt gesteld is. Valt uw gebied in een rood vlak, dan is de temperatuur hoger dan in het omringende gebied. De hoge temperatuur kan voor kwetsbare groepen zoals mensen met longaandoeningen, ouderen en kinderen heel vervelend uitpakken. Openbaar groen heeft een positief effect op de leefomgeving, met het vergroenen van stedelijk gebied kan de temperatuur wel 5-7 graden zakken! Kleurrijk buiten is daarom sterk voorstander van meer groen in de buitenruimte en zet zich hiervoor in. Heeft u een idee of suggestie om uw omgeving te vergroenen laat het weten via info@kleurrijkbuiten.nl of neem contact met onze manager Omgeving & Participatie op 06-57 78 52 11.

Naar nieuwsoverzicht