Navigatie

Leerlingen Niftarlake College doen onderzoek naar zwerfafval

17 donderdag oktober 2019

Als Verheij Integrale Groenzorg hebben wij de leerlingen gevraagd onderzoek te doen naar de hoeveelheid zwerfafval en de beleving van bewoners t.a.v. dit onderwerp.

De leerlingen zijn brugklasleerlingen havo/vwo van het Niftarlake College (Pauwenkamp) en volgen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) dat hoort bij het Technasium. Een studierichting waarbij de leerlingen kennis maken met bèta,-technische vraagstukken. Daarbij werken ze in opdracht van echte bedrijven of instellingen.

Als Verheij Intergrale Groenzorg betrekken wij graag bewoners maar ook leerlingen bij ons werk. Daarom hebben wij de leerlingen gevraagd om te onderzoeken hoeveel zwerfafval er ligt in de wijken rondom het Niftarlake College en ook waar het zwerfafval uit bestaat. Een andere vraag is om bewoners te vragen wat hun beleving is van de hoeveelheid zwerfafval die er ligt.

De afgelopen weken gingen de leerlingen met prikkers en vuilniszakken op onderzoek uit om te kijken waar, hoeveel en wat voor soort zwerfafval er lag. Daarnaast belde de leerlingen bij verschillende bewoners aan wat hun beleving was van de hoeveelheid zwerfafval. Deze bevindingen werden tijdens de tussenevaluaties gepresenteerd en worden de komende weken verder uitgewerkt. Daarna zullen de leerlingen tijdens de eindpresentatie oplossingen aandragen voor enerzijds het verminderen van de hoeveelheid zwerfafval en anderzijds het verbeteren van de beleving van de bewoners t.a.v. dit onderwerp.

Als bewoner bent u van harte uitgenodigd om tijdens de eindpresentatie aanwezig te zijn en te horen met welke oplossingen de leerlingen Stichtse Vecht nog schoner willen maken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Yvonne Goselink, docent O & O gsl@niftarlake.nl of bij Cees Lock, Manager Omgeving & Participatie c.lock@verheijbv.nl

Naar nieuwsoverzicht