Navigatie

Snoeien doet bloeien!

20 maandag januari 2020

De komende periode gaan we op verschillende plaatsen in de gemeente Stichtse Vecht snoei- en kapwerkzaamheden uitvoeren.

Boomveiligheid

De Gemeente Stichtse Vecht en Verheij Integrale Groenzorg hechten veel waarde aan een mooie en veilige leefomgeving. Om deze reden worden alle bomen in beheer bij de Gemeente Stichtse Vecht eens in de drie jaar (jaarlijks één derde deel) door een boomdeskundig bedrijf gecontroleerd op veiligheid en onderhoudsstaat. Bomen met een “verhoogd risico worden vaker gecontroleerd. Er wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van dood hout, rottingen, aantastingen en stabiliteit, maar ook naar de conditie en snoeibehoefte. Na aanleiding van deze controle heeft de gemeente snoei- en kaplijsten opgesteld. Op basis van deze lijsten gaan wij als Verheij Integrale Groenzorg de komende periode deze werkzaamheden uitvoeren.

Snoeien

Niet iedere boom heeft vanuit de inspectie het advies snoeien gekregen, de gemeente snoeit geen bomen wanneer dat niet nodig is. Dit betekend soms dat er in een laan sommige bomen wel en sommige bomen niet worden gesnoeid. Wanneer een boom gesnoeid wordt neemt plaatselijk de kans op infecties toe en nemen de baten van de boom gedeeltelijk af. Ook zal de boom nieuwe takken vormen welke van andere kwaliteit en structuur zijn. Hoe meer een boom op eigen kracht en initiatief kan uitgroeien, hoe beter. Wij zorgen ervoor dat de snoeiwerkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd. Dit draagt bij aan een veilige omgeving en voorkomen van overlast.

Kappen

De Gemeente Stichtse Vecht is erg zuinig op haar bomen. De gemeente kapt alleen een boom wanneer uit de veiligheidscontrole blijkt dat het niet langer verantwoord is om de boom te laten staan of wanneer de boom een algemeen maatschappelijk belang in de weg staat. Een boom is erg belangrijk voor een prettige leefomgeving en een gezond milieu. Bomen voegen ook waarde toe op het gebied van duurzaamheid. Hoe groter de boom, hoe meer diensten de boom levert. Bomen zorgen voor verkoeling op hete zomerdagen, slaan regenwater op, voeren overtollig regenwater af en leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen ook erg belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Een groot bladerdek vangt veel fijnstof en zware metalen af en neemt veel CO2, stikstofdioxiden, ozon en zwaveldioxide op. Wanneer een boom gekapt wordt, wordt in veel gevallen ook de boomstronk verwijderd. In sommige gevallen is het wenselijk om de stronk te laten staan, omdat de oude stronk veel voeding en huisvesting biedt voor het bodemleven in de grond. De Gemeente Stichtse Vecht probeert zo veel mogelijk bomen 1:1 te herplanten. Dit houdt in dat de gemeente streeft naar ten minste één nieuwe boom voor elke gekapte boom. Dit kan niet altijd op dezelfde locatie, dus wordt er in sommige gevallen elders in de gemeente een boom terug geplant.

Naar nieuwsoverzicht