Navigatie

Stichtse Vecht erkend als bijvriendelijke gemeente

01 maandag oktober 2018

Sinds enkele jaren heeft gemeente Stichtse Vecht in het groenbeheer een aantal bijvriendelijke maatregelen genomen.

Zo worden voor bijen kansrijke delen van bermen niet gemaaid. Ook worden bij nieuwe aanleg zoveel mogelijk bij- en vlindervriendelijke planten, bomen en struiken aangeplant. Tenslotte wordt de aanleg van ‘bijenlinten’ gestimuleerd. Er zijn in de gemeente al meerdere bijenlinten ingezaaid in samenspraak met bewoners, waaronder in Breukelen Noord. Hier heeft de wijkcommissie Breukelen Noord samen met imker Marten Schoonman een bijenlint gerealiseerd onder anderen in het wijkpark.

Vanwege deze maatregelen heeft gemeente Stichtse Vecht de erkenning ‘bijvriendelijke gemeente’ ontvangen vanuit ‘Nederland Zoemt’. Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

Dit is belangrijk omdat de helft van de 358 soorten wilde bijen bedreigd is, terwijl ze heel belangrijk voor de productie van ons voedsel zijn. Om deze erkenning te vieren heeft wethouder Frank van Liempdt in Nigtevecht een bijenhotel geopend. Hij deed dit samen met de bewoners die daar het initiatief hebben genomen om een bijenlint aan te leggen. Het bijenhotel zorgt ervoor dat bijen ook in de winter kunnen overleven.

Wilt u ook een bijenlint in uw buurt realiseren? Laat het dan weten via info@kleurrijkbuiten.nl

Naar nieuwsoverzicht