Navigatie

U kunt ons helpen door uw auto weg te halen

25 maandag mei 2020

Doordat er veel mensen thuiswerken, staan er ook meer auto's in de wijken geparkeerd, waardoor het soms lastig is om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Sinds 18 mei zijn wij bijvoorbeeld in Maarssenbroek bezig met de randsnoei van de natuurlijke beplanting, zoals heesters, bodembedekkers en bosplantsoen. Met deze randsnoei wordt overhangend groen teruggesnoeid zodat straten en trottoirs toegankelijk blijven. Daarnaast snoeien wij zichthoeken vrij om zo een veilige omgeving te creëren. Doordat er in deze tijd veel mensen thuiswerken, bemoeilijkt dat soms onze werkzaamheden. We willen u dan ook vragen wanneer u ons bezig ziet, haal dan even uw auto weg. Hierdoor krijgen we een optimaal resultaat en voorkomen we tevens beschadigingen aan auto’s.

Verwijderen onkruid

Daarnaast wordt het de komende periode een uitdaging om de onkruidgroei bij te houden omdat dit steeds sneller gaat groeien. De plaatsen waar veel verkeer rijdt en waar de veegmachine makkelijk bij kan zijn geen probleem, maar hoekjes en plaatsen waar geparkeerd wordt zijn handwerk. Ook hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Vooral als er overdag veel voertuigen geparkeerd staan helpt het ook hier als u uw auto weghaalt of anders een kleine bijdrage wil leveren om op dit soort plaatsen het onkruid te verwijderen.

Alleen samen krijgen we een schone en goed verzorgde buitenruimte.

Meld alleen bij spoed

Wie op dit moment een frisse neus haalt in zijn eigen buurt ziet vaker gebreken aan de openbare ruimte. Dat merken we aan het aantal meldingen over de openbare ruimte dat we binnenkrijgen. Toch willen we je vragen om alleen spoedeisende meldingen te doen. Onze medewerkers die het onderhoud aan de openbare ruimte uitvoeren houden zich aan de regels om het coronavirus onder controle te krijgen. Bij niet-dringende meldingen, bijvoorbeeld over zwerfvuil, hondenpoep, onkruid en overhangend groen moeten we dus prioriteiten stellen. Maar u mag erop vertrouwen dat we zo snel mogelijk in actie komen bij dringende meldingen.

Naar nieuwsoverzicht