Navigatie

Zelfbeheer

Vind u het leuk om zelf aan de slag te gaan in de openbare ruimte? Wilt u uw woonomgeving kleurrijker of schoner maken? Dan kunt u samen met uw buurtgenoten een stuk openbaar gebied in zelfbeheer nemen.

tegel beheerd door bewoners
kleurrijke boomspiegel

Zelfbeheer betekent dat u met buurtbewoners eenvoudige onderhoudswerkzaamheden voor uw rekening neemt. Denk aan: bladruimen, een schoonmaakactie in het voorjaar of het knippen van hagen. Deze werkzaamheden moeten altijd in de openbare ruimte zijn, bijvoorbeeld straten, pleinen, groenstroken, perken en parkjes. Bij al deze werkzaamheden spreken we af wat u als bewoner doet, hoe Kleurrijk Buiten u hierbij helpt en hoe we daarover met elkaar communiceren. De rol van Kleurrijk Buiten kan bestaan uit een het organiseren van een activiteit, het uitvoeren van groene werkzaamheden of het verzorgen van materialen. We kunnen uiteraard ook andere dingen verzorgen. We maken voor u, samen met u, uw buurt en de gemeente écht maatwerk.

Aanvraag doen

Een plek in zelfbeheer nemen wordt door de gemeente Stichtse Vecht ‘adoptiegroen’ genoemd. U kunt een aanvraag voor 'adoptiegroen' doen via dit aanvraagformulier. Op de eerste pagina van het formulier kunt u uw gegevens invullen. Op de tweede pagina vindt u een uitgebreide toelichting op de procedure van het toekennen van een zelfbeheerplek. In het kort komt dit neer op 7 stappen:

  1. U dient een aanvraag voor adoptiegroen in, en geeft aan met wie u het gaat onderhouden en wat u met het stuk groen wilt.
  2. De gemeente checkt of het stuk groen geschikt is voor adoptie en bepaalt welke eisen hieraan verbonden zijn
  3. De gemeente stelt een concept-adoptiecontract op
  4. U krijgt het contract toegestuurd en moet aantonen dat omwonenden geen bezwaar hebben. Daarna wordt het contract ondertekend.
  5. Kleurrijk Buiten markeert de plek met de tegel ‘Beheerd door bewoners’ (die op de foto staat).
  6. U heeft nu het stuk groen in beheer en draagt hier zorg voor. Kleurrijk Buiten kan helpen met de opstart of met andere vragen. 
  7. Het opgestelde contract is 5 jaar geldig.

Als u het aanvraagformulier hebt ingevuld, kunt u dit sturen naar info@stichtsevecht.nl

Zelfbeheerplekken

Alle zelfbeheerplekken worden bijgehouden op een kaart en gemarkeerd met een tegel. Op dit moment inventariseert de gemeente Stichtse Vecht welke initiatieven er zijn. Wanneer we een compleet beeld hebben zullen we de kaart hier publiceren.