Navigatie

Veelgestelde vragen

Misschien heeft u nog een vraag over Kleurrijk Buiten, maar kon u het antwoord niet vinden op deze site. Hiernaast staan daarom een aantal vragen. Klik om een antwoord te zien. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

Jonge gozer
 • Hoe weet ik of onze buitenruimte voldoet aan de eisen van de gemeente?

  In de gemeente Stichtse Vecht hebben wij afgesproken om te werken op beeldkwaliteit. Dit betekent dat er bepaalde normen worden gehanteerd waaraan de buitenruimte moet voldoen. Als de buitenruimte aan deze normen voldoet, ligt hij er goed bij. In dit filmpje leggen we dat uit!

 • Wat is onderhoud op beeldkwaliteit?

  De gemeente en Verheij hebben afgesproken hoe schoon en hoe netjes de buitenruimte moet zijn. We hebben bijvoorbeeld afgesproken hoeveel onkruid er mag staan, hoe lang het gras van gazons mag zijn, hoeveel tegels een beetje scheef mogen liggen en hoeveel zwerfafval er mag liggen. Deze afspraken volgen uit een afgesproken beeldkwaliteit. Wij voeren op zó’n manier onderhoud uit, dat de buitenruimte er uit ziet zoals we met de gemeente hebben afgesproken. We noemen dit ook wel ‘werken op beeld’.

 • Wat betekent ‘werken op beeld’ concreet?

  Geen vast patroon

  U ziet onze medewerkers niet volgens een vast patroon komen. Hoe vaak we het gras komen maaien heeft bijvoorbeeld alles te maken met hoe hard het gras groeit! We werken dus niet meer volgens een vaste frequentie (we komen niet elke maand het gras maaien), maar laten ons leiden door wat de buitenruimte nodig heeft om er weer goed uit te zien.

  De afgesproken beeldkwaliteit is leidend

  De gemeente Stichtse Vecht heeft ons gevraagd om te werken volgens beeldkwaliteit. Door een methode van het CROW-kennisinstituut kunnen we deze afspraak ook concreet maken. Er zijn namelijk vijf beeldkwaliteiten: A+, A, B, C en D. Het CROW heeft voor groen, gras, verharding, banken en zwerfafval bij elke beeldkwaliteit normen gesteld. Van elke beeldkwaliteit is er een foto beschikbaar en zijn er een aantal vaktechnische omschrijvingen. Wij kunnen zo precies beoordelen hoe de buitenruimte er ‘op beeld’ bij moet liggen.

  In de gemeente Stichtse Vecht is afgesproken dat bebouwd gebied op B-kwaliteit wordt onderhouden en het buitengebied op C-kwaliteit.

 • Wat als ik de beeldkwaliteit niet goed, mooi of netjes genoeg vind?

  Het kan zijn dat u van mening bent dat het gras in uw omgeving te hoog is, dat de perken niet voldoende zijn geschoffeld of dat er naar uw mening teveel zwerfvuil ligt. Ondanks dat kan het gebeuren dat u geen actie ziet van ons als groenbeheerder. Hoe kan dit? Dit betekent dat de buitenruimte er volgens afspraak bij ligt. Als dit niet zo zou zijn, zouden wij namelijk onderhoud uitvoeren om de afgesproken beeldkwaliteit te halen. Wij kijken dus regelmatig naar de buitenruimte en bepalen aan de hand daarvan of het nodig is om onderhoud uit te voeren. 

  Wilt u toch dat de buitenruimte bij u in de buurt er structureel beter uitziet dan is afgesproken? Neem dan een stukje buitenruimte in zelfbeheer.

 • Wilt u een melding leefruimte doen?

  Het kan zijn dat u iets ziet in de buitenruimte waarvan u vindt dat het opgelost of gerepareerd moet worden. U kunt dan een melding leefruimte doen. Dit kan bij de gemeente Stichtse Vecht, via www.stichtsevecht.nl, 'Melding of klacht'. Voorbeelden van een melding leefruimte zijn: kapotte stoeptegel of straatverlichting, volle bladkorven, vuil op straat, kapot speeltoestel, onveilige of onoverzichtelijke verkeerssituatie.

  Zijn er dringende zaken buiten de openingstijden van de gemeente zoals: storingen aan belangrijke verkeerslichten, defecte pompen, gemalen en buitenriolering, ernstige schade aan wegdek, stormschade in het openbare gebied, gesprongen waterleiding of gasleiding? Bel dan de gemeente Stichtse Vecht via 14 0346 en volg het menu.