Navigatie

Werkzaamheden

Vanaf 1 januari 2017 voeren wij het IBOR-contract groenonderhoud voor de gemeente Stichtse Vecht uit. De gemeente Stichtse Vecht en Verheij Integrale groenzorg zetten met dit contract de inwoners centraal in de onderhoudsaanpak.

StichtseVechtAug.17ceesvdwal_11
StichtseVechtAug.17ceesvdwal_13
StichtseVechtAug.17ceesvdwal_34
StichtseVechtAug.17ceesvdwal_14
StichtseVechtAug.17ceesvdwal_43
StichtseVechtAug.17ceesvdwal_44
StichtseVechtAug.17ceesvdwal_7
StichtseVechtJuli17ceesvdwal_16
StichtseVechtJuli17ceesvdwal_19
StichtseVechtAug.17ceesvdwal_2
StichtseVechtJuli17ceesvdwal_21
StichtseVechtJuli17ceesvdwal_24
StichtseVechtJuli17ceesvdwal_8

Het contract gaat over het onderhoud van het groen, straatmeubilair en reiniging. Wij, Verheij Integrale groenzorg, nemen het groen voor onze rekening. De aannemer Bevanos voert werkzaamheden uit aan wegen, bruggen, en viaducten. IBOR staat voor 'Integraal beheer openbare ruimte'.

Belangrijke uitgangspunten uit het contract zijn: het actief sturen op tevredenheid van inwoners, stimuleren van bewonersinitiatieven en zelfbeheer, het inzetten van mensen die moeilijk zelfstandig aan het werk komen en waar mogelijk duurzaam te werk gaan.

Belangrijkste groenwerkzaamheden

In de gemeente Stichtse Vecht voeren wij integraal onderhoud uit, het complete groenonderhoud van de gehele gemeente. Wij zijn aan de slag met onkruid bestrijden, maaien, snoeien, rooien, planten, zwerfafval ruimen, en nog veel meer. Dit doen wij volgens ons contract op beeldkwaliteit en niet volgens een vaste frequentie.

Wat is beeldkwaliteit?

De gemeente Stichtse en Verheij Integrale groenzorg hebben afgesproken hoe schoon en hoe netjes de buitenruimte moet zijn. We hebben bijvoorbeeld afgesproken hoeveel onkruid er mag staan, hoe lang het gras van gazons en langs watergangen mag zijn, hoeveel tegels een beetje scheef mogen liggen en hoeveel zwerfafval er mag liggen. Deze afspraken volgen uit een afgesproken beeldkwaliteit. Wij voeren op zó’n manier onderhoud uit, dat de buitenruimte er uit ziet zoals we met de gemeente hebben afgesproken. We noemen dit ook wel ‘werken op beeld’. Over het algemeen houden we de buitenruimte van de gemeente Stichtse Vecht bij op beeldkwaliteit B. Wilt u meer weten over beeldkwaliteit? Lees dan hier verder of bekijk dit filmpje.

Plusplekken voor tevredenheid

Beeldbepalende plekken zoals doorgaande wegen, verkeersdruppels, wegversmallingen, oversteekplaatsen, bushaltes, aanlegplaatsen langs de Vecht en routes van uitgezette rondwandelingen in de parken hebben een grote invloed op de wijkbeleving. Dit zijn plekken waar u meer tijd heeft om de buitenruimte te beleven doordat u kort moet wachten, snelheid moet minderen of er recreëert. Deze locaties worden door ons als plusplek beheerd. Dit is betekent dat wij deze plek op hogere beeldkwaliteit beheren dan de rest van de gemeente. Het plusbeheer bestaat uit: onkruidbeheersing en vegen verhardingen op A-kwaliteit, maaien gazons parken op A-kwaliteit en het extra snoeien om verkeersonveilige situaties te voorkomen. 

Ploegleider is aanspreekpunt

Wij verdelen het werkgebied in wijken met vaste ploegleiders en onderhoudsteams. Dit heeft als voordeel dat we algemene gebiedskennis opbouwen, kennis van hotspots ontwikkelen en bekend zijn met stakeholders en bijbehorende initiatieven. De ploegleider stuurt op locatie de onderhoudsteams aan en is het aanspreekpunt voor de omgeving. Om dit zichtbaar te maken draagt hij een afwijkend oranje hesje met de tekst ‘Aanspreekpunt vragen openbare ruimte’. Als er klachten zijn meldt de ploegleider deze bij ons interne meldingssysteem en handelen wij deze af volgens onze procedure.

Samenwerken met lokale partijen, Social Return on Investment (SROI)

We werken samen met lokale partijen, namelijk PAUW Bedrijven en Tomin Groep. Deze bedrijven voeren onderhoudswerkzaamheden uit, met werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Doordat zij voor ons werken geven wij deze mensen de kans om een reguliere baan te hebben.

Contact met gebiedsregisseurs Stichtse Vecht

De Manager Omgeving & Participatie van Kleurrijk Buiten, Cees Lock, neemt deel aan bestaande bijeenkomsten die in de gemeente worden georganiseerd. In overleg met de gebiedsregisseurs van de gemeente Stichtse Vecht bepaalt zij welke bijeenkomsten dit zijn. U vindt de bijeenkomsten terug in onze Activiteitenagenda. Door deel te nemen aan deze bijeenkomsten willen we luisterend oor zijn voor bewoners en luisteren we op een laagdrempelige manier naar vragen en ideeën potentiële inrichting en beheer van de openbare ruimte. Wij leggen daarnaast tijdens deze bijeenkomsten uit op welke manier wij vragen over beheer en inrichting oppakken. Dit doen wij namelijk door samen met bewoners buurtinitiatieven op te zetten en deze initiatieven actief te ondersteunen met kennis en kunde én materieel en materiaal.

Wij geven via de gebiedsregisseurs ook signalen over de buitenruimte en participatie-initiatieven door aan de gemeente. Andersom krijgen wij hierover van de gebiedsregisseurs informatie en vragen. Meer informatie over participatie vindt u bij Meedoen

Wie zijn wij?

Verheij Integrale groenzorg uit Sliedrecht verzorgt buitenruimten. Onze aanpak is integraal en ons werkterrein heel Nederland. We werken voor overheden, onderwijs- en zorginstellingen en vastgoedbedrijven. Als familiebedrijf, zijn wij sterk betrokken bij organisatie, klant en omgeving. Bekijk meer op www.verheijbv.nl.