Navigatie

Tevredenheidsmeter

Tevredenheidsmeter

6.9

105 beoordelingen

Naar contactformulier

Vul hieronder de tevredenheidsmeter in.

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het werk van Verheij integrale Groenzorg?

Hoe beoordeelt u de volgende werkzaamheden?

Knippen van hagen en snoeiwerkzaamheden (vooral winter)

Maaien van gazons en ruw gras

Onkruidbestrijding plantvakken

Onkruidbestrijding op verhardingen

Kappen en snoeien bomen

Hoe beoordeelt u de communicatie van Verheij via Kleurrijk Buiten? (optioneel)

Hoe beoordeelt u de ondersteuning van burgerinitiatieven via Kleurrijk Buiten? (optioneel)

Hoe beoordeelt u het concept Kleurrijk Buiten? (optioneel)