Navigatie

Tevredenheidsmeter

Tevredenheidsmeter

6.9

137 beoordelingen

Naar contactformulier

Vul hieronder de tevredenheidsmeter in.

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het werk van Verheij integrale Groenzorg?

Knippen van hagen en snoeiwerkzaamheden (vooral winter)

Maaien van gazons en ruw gras

Onkruidbestrijding plantvakken

Onkruidbestrijding op verhardingen

Kappen en snoeien bomen

Hoe beoordeelt u de communicatie van Verheij via Kleurrijk Buiten? (optioneel)

Hoe beoordeelt u de ondersteuning van burgerinitiatieven via Kleurrijk Buiten? (optioneel)

Hoe beoordeelt u het concept Kleurrijk Buiten? (optioneel)