Navigatie

Vragen

Misschien heeft u nog een vraag over Kleurrijk Buiten, maar kon u het antwoord niet vinden op deze site. Hiernaast staan daarom een aantal vragen. Klik om een antwoord te zien. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

 • Wat is beeldkwaliteit in Zuidplas?

  De gemeente, HHSK en Verheij hebben afgesproken hoe schoon en hoe netjes de buitenruimte moet zijn. We hebben bijvoorbeeld afgesproken hoeveel onkruid er mag staan, hoe lang het gras van gazons en langs watergangen mag zijn, hoeveel tegels een beetje scheef mogen liggen en hoeveel zwerfafval er mag liggen. Deze afspraken volgen uit een afgesproken beeldkwaliteit. Wij voeren op zó’n manier onderhoud uit, dat de buitenruimte er uit ziet zoals we met de gemeente en HHSK hebben afgesproken. We noemen dit ook wel ‘werken op beeld’.

 • Wie werken er in Zuidplas?

  In de gemeente ziet u allerlei mensen aan het werk in het groen. Vaak zijn dit de ploegleiders, medewerkers of inleenkrachten van Verheij Integrale groenzorg. Maar wij werken ook samen met lokale partijen, namelijk Reijm Groep bv en Promen. Via Promen werken wij met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier helpen wij hen en geven we ze een kans op een reguliere baan. Andersom draagt de samenwerking bij aan onze SROI doelstellingen.

 • Essentaksterfte in Zuidplas?

  Essentaksterfte (ETS) is een schimmelziekte. Bij een boom met essentaksterfte sterven eerst de bladeren af. Vervolgens gaan de takken dood. Uiteindelijk kan de ziekte ervoor zorgen dat de hele boom doodgaat. Er is geen middel tegen de essentaksterfte. Het is overigens een tweejarige schimmel. Dat betekent dat door de natte en warme zomer we er volgend jaar veel van zullen zien en merken. De ziekte bedreigt ook de ongeveer 2800 essen in de gemeente Zuidplas. Dat is 14% van het totaal aantal bomen. In Zuidplas staan veel essen doordat essen van nature voorkomen op veengronden en Zuidplas voor een belangrijk deel op veengrond is gebouwd. Daarbij komt dat in een aantal parken (Europapad en het IJsselpark) niet het exacte aantal bomen bekend is. In deze parken staan veel essen.

  Niet gevaarlijk

  De schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt, komt alleen voor op essen. U loopt dus geen risico voor uw gezondheid.
  De gemeente Zuidplas neemt wel maatregelen tegen deze ziekte. Als gevolg van de ziekte kunnen de bomen takken laten vallen. Vallende takken kunnen gevaarlijk zijn of schade veroorzaken. Dat willen we zo goed mogelijk voorkomen.

  Alle essen inspecteren

  Deze zomer vindt een inventarisatie plaats, dan wordt duidelijk wat de omvang is en wat de consequenties zijn. Dit doen de aannemers samen met een adviesbureau dat gespecialiseerd is in bomen. Afhankelijk van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld:

  • jaarlijkse, 2-jaarlijkse of 3-jaarlijkse inspectie van een boom
  • snoeien van een boom
  • kappen van een boom

  In het najaar 2017 weet de gemeente meer over de maatregelen die genomen moeten nemen. Bij bomen die gevaar opleveren, wacht de gemeente het rapport niet af maar deze worden direct verwijderd. Meer dan 90% van het bomenbestand van Zuidplas is geplant na 1980, dat betekent dat veel essen tussen 10 en 40 jaar oud zijn. Als een deel hiervan verwijderd wordt zijn dit vooral bomen tussen de 10 en 20 meter hoog.

 • Hoe herken ik essentaksterfte?

  • Verkleuring en verwelking van bladstengel en blad;
  • Ovale bruine vlekken op stam en takken rond twijgaanzettingen;
  • Indrogen en afsterven van uiteinden takken;
  • Afstervende kroon met vorming waterloten op stam en takken. Deze nieuwe scheuten hangen als groene wolkjes aan de boom.

  Takken aan de bomen gaan binnen 1 of 2 maanden dood. De boom maakt nieuwe takken, dieper binnen in de kroon, maar ook deze worden aangetast en gaan dood. Maar, niet iedere dode tak betekent dat een es last heeft van essentaksterfte. Er zijn veel oorzaken die het zelfde beeld geven aan een boom, bijvoorbeeld droogte of minder zonlicht. Kenners zien meestal waar de boom last van heeft.

 • Is essentaksterfte te voorkomen?

  Nee, helaas niet. De schimmel verspreidt zich door de lucht. Daarom kan er weinig aan gedaan worden om de infectie te voorkomen. De schimmel verspreidt zich massaal en zorgt voor veel boomsterfte. Daarom is er al veel onderzoek naar verricht in Nederland maar ook in Denemarken en Polen. Inmiddels is bekend waar de ziekte vandaan komt, hoe deze zich verspreidt en wat deze doet. Maar een middel om de es te helpen om niet ziek te worden, is er helaas nog niet.

  De verwachting is dat in geheel Nederland 80% tot misschien wel 90% van de essen bezwijken, maar dat is in de toekomst kijken. De paar procent die niet wordt aangetast, worden de moederbomen voor de toekomst; zogenaamde resistente bomen. Daarom zagen we niet te vroeg een boom om, want met een deel van de essen moet uiteindelijk door geteeld worden.

 • Hoe kan ik mijn buxus beschermen? (Zuidplas)

  Dode blaadjes, kale takken en spinsels in uw buxus? Dan zit de buxusrups in uw buxus. De rups heeft een zwarte kop, een felgroen lijf met zwarte stippen en strepen. In korte tijd maken ze complete buxushagen kapot.

  U kunt het beste alle rupsen verwijderen. De rupsen veranderen namelijk in motten en die veroorzaken weer schade.

  De buxusplanten in de gemeente Zuidplas zijn in particulier bezit. Eigenaren kunnen onderstaande maatregelen nemen tegen deze rupsen.

  Verwijder alle rupsen en spinsels. Knip de bovenste groene blaadjes weg; daar zitten de meeste rupsen. Besproei de plant met een biologisch middel, verkrijgbaar bij tuincentra. Herhaal het bestrijden regelmatig.

  Is de plant zwaar aangetast? Dan kunt u deze het beste verwijderen. Voer de afgeknipte takken af in een dichtgeknoopte zak bij het restafval. Hebben de buren een buxus in de tuin? Dan is het belangrijk dat ook zij actief met bestrijding aan de slag gaan.

 • Wat betekent 'werken op beeld' concreet?

  Geen vast patroon

  U ziet onze medewerkers niet volgens een vast patroon komen. Hoe vaak we het gras komen maaien heeft bijvoorbeeld alles te maken met hoe hard het gras groeit! We werken dus niet meer volgens een vaste frequentie (we komen niet elke maand het gras maaien), maar laten ons leiden door wat de buitenruimte nodig heeft om er weer goed uit te zien.

  De afgesproken beeldkwaliteit is leidend

  De gemeente heeft ons gevraagd om te werken volgens beeldkwaliteit. Door een methode van het CROW-kennisinstituut kunnen we deze afspraak ook concreet maken. Er zijn namelijk vijf beeldkwaliteiten: A+, A, B, C en D. Het CROW heeft voor groen, gras, verharding, banken en zwerfafval bij elke beeldkwaliteit normen gesteld. Van elke beeldkwaliteit is er een foto beschikbaar en zijn er een aantal vaktechnische omschrijvingen. Wij kunnen zo precies beoordelen hoe de buitenruimte er ‘op beeld’ bij moet liggen.

  In de gemeente is op de meeste plekken beeldkwaliteit B afgesproken. Sommige stukken worden ook bijgehouden op A-kwaliteit of op C-kwaliteit. Wilt u meer weten over de specifieke kwaliteitsafspraken van een plek in de gemeente? Neem dan contact met ons op.

 • Wat als ik de beeldkwaliteit niet goed, mooi of netjes genoeg vind?

  Het kan zijn dat u van mening bent dat het gras in uw omgeving te hoog is, dat de perken niet voldoende zijn geschoffeld of dat er naar uw mening teveel zwerfvuil ligt. Ondanks dat kan het gebeuren dat u geen actie ziet van ons als groenbeheerder. Hoe kan dit? Dit betekent dat de buitenruimte er volgens afspraak bij ligt. Als dit niet zo zou zijn, zouden wij namelijk onderhoud uitvoeren om de afgesproken beeldkwaliteit te halen. Wij kijken dus regelmatig naar de buitenruimte en bepalen aan de hand daarvan of het nodig is om onderhoud uit te voeren.

  Wilt u toch dat de buitenruimte bij u in de buurt er structureel beter uitziet dan is afgesproken? Neem dan een stukje buitenruimte in zelfbeheer.

 • Hoe kan ik een melding doen in Zuidplas?

  Het kan zijn dat u iets ziet in de buitenruimte waarvan u vindt dat het opgelost of gerepareerd moet worden. Dan kunt u een melding woon- en leefomgeving doen. Dit kan bij de gemeente Zuidplas. Voorbeelden van een melding leefruimte zijn: kapotte stoeptegel of straatverlichting, volle bladkorven, vuil op straat, kapot speeltoestel, onveilige of onoverzichtelijke verkeerssituatie.