Navigatie

Planning

Hier geven we een overzicht van de planning van onze werkzaamheden. Daarnaast geven we aan welke werkzaamheden een grote impact kunnen hebben in uw woonomgeving.

IMG_8162

Reguliere werkzaamheden groenonderhoud

Wij voeren momenteel de volgende werkzaamheden uit in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle:    

Onkruidbestrijding plantvakken/boomspiegels

Onkruidbestrijding verhardingen/obstakels

Verwijderen zwerfafval

Verwijderen stam en wortel opschot

Borstelen en vegen verharding

Maaien en bijmaaien gazons

Klepelen bermen en ruigtes 2e en 3e ronde

Maaien en afruimen graslanden en ruigtes 2e ronde

Sloten watergangen

Maaien en afruimen natuur vriendelijke oevers

Opruimen Blad (natuurlijk afval)

VTA snoei bomen

Opname van wintersnoei

Planning specifieke werkzaamheden najaar 2018

Najaar 2018 aanleg kunstgras en speelplaats Dinkel (  Linge en Hunze zijn uitgevoerd)

Najaar 2018 aanplant bomen en heesters rondom parkeerplaatsen Polderbad/Hockeyvelden ( zijn uitgevoerd)

Najaar 2018 aanplant bomen en heesters Ir Leemansstraat e.o.

Najaar 2018 aanplant vaste planten Bospolderstraat

Najaar 2018 kappen van dode bomen en deels vervangen voor nieuwe bomen

Najaar 2018 rooien bomen en beplanting de Lek

Najaar 2018 aanplant bomen en heesters Hunze

Winter 2018-2019 aanplant bomen en heesters Essezoom nieuwbouw

Winter 2018-2019 inboet bomen en heesters

 Planning Kleurrijk Buiten Bakfiets

Onze omgevingsmanager staat maandelijks met de Kleurrijk Buiten Bakfiets op een plek waar veel mensen langskomen, zoals scholen, markten en winkelcentra. Het doel hiervan is om uw wensen te inventariseren en te praten over hoe u mee kunt doen.