Navigatie

Planning

Hier geven we een overzicht van de planning van onze werkzaamheden. Daarnaast geven we aan welke werkzaamheden een grote impact kunnen hebben in uw woonomgeving.

IMG_8162

Planning specifieke werkzaamheden begin 2019

In Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle zijn we gestart met het snoeien van de bomen die vanuit veiligheidsoverwegingen onderhoud nodig hebben. Dood hout, slecht aangehechte takken, te zware takken en takken die op de een of andere manier een risico (kunnen) vormen, worden in deze veiligheidssnoei verwijderd. Dit vloeit voort uit het feit dat de gemeente dient te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat de bomen in de gemeente periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige.

In Nieuwerkerk aan den IJssel wordt op een heel aantal plaatsen de beplanting gesnoeid, deze werkzaamheden vinden plaats tot eind februari.

De inboet van heesters in Moerkapelle is gereed. Inboet houdt in dat we op plaatsen waar planten zijn weggevallen, nieuwe beplanting terugplaatsen. De inboet van jonge bomen in Moerkapelle vindt de komende twee weken plaats.

De inboet van heesters in Nieuwerkerk aan den IJssel vindt de komende vijf weken plaats. Op verschillende plaatsen vinden bij een aantal plantvakken gelijk reconstructies plaats. Dit houdt in dat deze plantvakken opnieuw ingericht worden.

In Moerkapelle worden er in de wijk Jonge Veenen in fase 2EF bij een aantal plantvakken grondverbeteringen uitgevoerd. Daarna worden er bomen en heesters geplant.

Reguliere werkzaamheden groenonderhoud

Wij voeren momenteel de volgende werkzaamheden uit in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle:    

Onkruidbestrijding plantvakken/boomspiegels

Onkruidbestrijding verhardingen/obstakels

Verwijderen zwerfafval

Verwijderen stam en wortel opschot

Borstelen en vegen verharding

Maaien en bijmaaien gazons

Klepelen bermen en ruigtes 2e en 3e ronde

Maaien en afruimen graslanden en ruigtes 2e ronde

Sloten watergangen

Maaien en afruimen natuur vriendelijke oevers

Opruimen Blad (natuurlijk afval)

VTA snoei bomen

Opname van wintersnoei

Planning Kleurrijk Buiten Bakfiets

Onze omgevingsmanager staat maandelijks met de Kleurrijk Buiten Bakfiets op een plek waar veel mensen langskomen, zoals scholen, markten en winkelcentra. Het doel hiervan is om uw wensen te inventariseren en te praten over hoe u mee kunt doen.