Navigatie

Planning

Hier geven we een overzicht van de planning van onze werkzaamheden. Daarnaast geven we aan welke werkzaamheden een grote impact kunnen hebben in uw woonomgeving.

IMG_8162

Afgeronde werkzaamheden

Bij het nieuwe gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn bomen en heesters geplaatst.

In de nieuwbouwwijk de Jonge Veenen is bij fase 2 de laatste beplanting aangebracht.

Voor de VTA snoei zijn de laatste bomen in Nieuwerkerk aan den IJssel gensnoeid. Na de langste dag wordt er verder gegaan met de zomersnoei, te beginnen in Moerkapelle.

De nieuwe speeltuin bij de Wolga is gerealiseerd.

Planning specifieke werkzaamheden 2019

Op dit moment worden de hagen geknipt in zowel Nieuwerkerk aan den IJssel als Moerkapelle.

Daarnaast vindt maaiwerk plaats in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle.

In juli worden de essenbomen gecontroleerd.

In juli en augustus worden een aantal speeltuinen gereconstrueerd.

Reguliere werkzaamheden groenonderhoud

Wij voeren momenteel de volgende werkzaamheden uit in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle:    

 • Onkruidbestrijding plantvakken/boomspiegels
 • Onkruidbestrijding verhardingen/obstakels
 • Verwijderen zwerfafval
 • Verwijderen stam en wortel opschot
 • Borstelen en vegen verharding
 • Maaien en bijmaaien gazons
 • Klepelen bermen en ruigtes 2e en 3e ronde
 • Maaien en afruimen graslanden en ruigtes 2e ronde
 • Sloten watergangen
 • Maaien en afruimen natuur vriendelijke oevers
 • Opruimen Blad (natuurlijk afval)
 • VTA snoei bomen
 • Opname van wintersnoei

Planning Kleurrijk Buiten Bakfiets

Onze omgevingsmanager staat maandelijks met de Kleurrijk Buiten Bakfiets op een plek waar veel mensen langskomen, zoals scholen, markten en winkelcentra. Het doel hiervan is om uw wensen te inventariseren en te praten over hoe u mee kunt doen.