Navigatie

Maaien ecologische zones

17 donderdag juni 2021

Vandaag starten we met het maaien van de ecologische zones. Deze zones zijn door de gemeente aangewezen. In tegenstelling tot de gazons hebben wij deze gedeelten de afgelopen maanden niet gemaaid zodat de kruiden de kans kregen om te bloeien. Dit creëert een positief effect op de leefomgeving van allerlei insecten en andere dieren.

We gaan deze zones maaien met een messenbalk en ruimen het maaisel na een aantal dagen op, zo verschralen we de berm en vergroten we de biodiversiteit. Tevens kunnen de zaden van bloemen en kruidachtige zich nog beter verspreiden, dit zorgt ervoor dat de berm er nog mooier uitgaat zien, en meer dieren en insecten hier op af gaan komen.
Daarnaast maaien we gefaseerd, wat inhoudt dat we kleine stukken ( zo’n 20%) niet maaien en laten staan. De niet gemaaide stukken dienen als schuilgelegenheid en voedselplek voor diverse soorten dieren.

Naar nieuwsoverzicht