Navigatie

Maak kennis met onze projectleider Paul Schouten

12 maandag juli 2021

Graag willen wij u in de rubriek: Kennismaken met één van onze mensen voorstellen aan Paul Schouten. Paul Schouten is de projectleider namens Verheij in Waspik en Sprang-Capelle, de kernen waar wij het groenonderhoud doen voor de gemeente Waalwijk. Als projectleider is Paul eindverantwoordelijk voor dit project en geeft hij leiding aan de teams.

We maken eens nader kennis met Paul.

Paul, kan jij eens wat meer over jezelf vertellen?
Ik ben 48 jaar. Al 24 jaar samenwonend met mijn vrouw. We hebben 2 zoons waarvan er al 1 het huis uit is. Vroeger erg sportief maar de laatste jaren bekijk ik vooral veel sport.
Vanaf mijn 18de jaar ben ik werkzaam in het groen werkzaam geweest en inmiddels al 5 jaar bij Verheij.

Bij welke projecten ben je de afgelopen jaren betrokken geweest of nog steeds betrokken?
Bij Verheij doe ik vooral de wat “grotere” integrale gemeente projecten. Bijvoorbeeld naast Waalwijk onder andere ook de gemeente Altena. Ook stuur ik het team aan wat het groenonderhoud voor ProRail langs het spoor doet.

Je bent inmiddels een half jaar actief in Waspik en Sprang-Capelle, wat valt je op?
Het zijn ‘groene” dorpen. Er is veel groen en er zijn veel bomen aanwezig. Het buitengebied is groot en ruim met veel bermen en weilanden.
Daarnaast verloopt de samenwerking met de gemeente Waalwijk zeer constructief.

In welk opzicht ben je tot nu toe verrast bij dit project?
Door de mooie nieuwe woonwijk Landgoed Driessen. Hier is goed nagedacht over de groene omgeving. Een mooie ruime opzet met aandacht voor de biodiversiteit.

Een van de uitgangspunten is het duurzaam uitvoeren van de werkzaamheden, kan je daar in het kort iets over vertellen?
De uitstoot van het broeikasgas CO2 moet wereldwijd naar beneden als wij zuinig met onze aarde om willen gaan. Verheij is een van de koplopers in de groensector om deze uitstoot te verlagen.
Daarom maken wij gebruik van veelal 100% elektrische auto’s , emissie- vrije machines en gereedschappen en een veegwagen op groen gas. Daarnaast werken wij samen met lokale ondernemers zoals Loonbedrijf van Daelen en de WM. Hierdoor worden veel lokale mensen ingezet om onnodig reisverkeer te voorkomen. Verder zullen wij proberen om alle afvalstromen te verlagen en zoveel als mogelijk te hergebruiken of te recyclen.
Kortom daar waar Verheij zijn steentje bij kan dragen aan een schoner milieu zullen wij dit niet laten.

Wat zijn de komende tijd de uitdagingen bij dit project?
Laten we samen met alle bewoners en de gemeente Waalwijk proberen de wijken leefbaar en schoon te houden en daar waar het mogelijk is nog verder te verbeteren. Veel zwerfafval en dumpingen zijn voorbeelden van ergernissen in de woonwijken en het buitengebied. Dit moeten we met zijn allen proberen te voorkomen en waar nodig zo snel mogelijk opruimen.

Naar nieuwsoverzicht