Navigatie

Werkzaamheden bij Courtine begonnen

29 donderdag november 2018

In de straat Courtine is vorige week de reconstructie van het groen begonnen.

Het bosplantsoen dat op de Courtine aanwezig was, wordt omgevormd naar gazon met solitaire plantvakken.

De beplanting van het bosplantsoen is inmiddels afgeknipt door middel van klepelmaaiers en kraan met vingerbalk. Met behulp van een bosfrees zijn alle wortels verpulverd. Daarna is door middel van frezen de grond bewerkt en klaargemaakt voor het inplanten van de beplanting.

In week 49 staat het inplanten van de nieuwe beplanting op de planning. De volgende soorten beplanting worden onder andere geplant:

  • Prunus Accolade
  • Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
  • Syringa vulgaris ' Belle de Nancy'
  • Rudbeckia fulgida 'Goldstrurm'
  • Geranium macrophylla 'Spessart'
  • Hydrangea macropylla 'Lacecap'

Het gazon zal in februari 2019 worden ingezaaid om optimale groen te bewerkstelligen.

Naar nieuwsoverzicht