Navigatie

Meedoen in Zuidplas

U kunt op allerlei manieren meedoen aan Kleurrijk Buiten in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle. Kies de mogelijkheid die bij u past en doe mee!

IMG_7973

De gemeente Zuidplas kiest ervoor om het beheer van de openbare ruimte anders te doen en geeft hier ruimte voor aan de inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle en aan ons als aannemer. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om actief te participeren in het beheer van de buitenruimte, of een eigen project te starten. Dit heeft tot gevolg dat het beheer van de openbare ruimte een verschuiving laat zien van een technische aangelegenheid naar steeds meer een sociale aangelegenheid met ruimte voor ecologie. Samen zorgen voor een duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte.

Burgerinitatieven

Wij vinden het fijn als er burgers zijn die zélf met een idee over de buitenruimte naar ons toekomen. Hoe werkt dit?

  1. U heeft een grandioos idee over de buitenruimte in uw omgeving. U wilt bijvoorbeeld gezamenlijk een moestuin realiseren of hebt behoefte aan andere planten in uw straat.
  2. Deel dit idee met ons. We gaan graag met u in gesprek. We maken samen een plan om dit idee uit te voeren.
  3. We voeren het idee samen uit.

Participatieprojecten

In de gemeente zijn een aantal langlopende participatieprojecten. Dit zijn buurten waar u zelf structureel mee kunt doen in het groen. Klik hier voor een overzicht van alle participatieprojecten en bekijk waar u mee kunt doen!

Zelfbeheer

Vind u het leuk om te tuinieren? Dan hebben wij een leuke bezigheid voor u! U kunt een gedeelte van de buitenruimte in zelfbeheer nemen. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden van een stukje van de openbare buitenruimte.

Wilt u een intiatief indienen, meedoen met een participatieproject of iets in zelfbeheer nemen? Neem dan contact met ons op.