Navigatie

Burgerinitiatieven

Wij vinden het fijn als er burgers zijn die zélf met een idee over de buitenruimte naar ons toekomen. Hier vind u informatie over hoe we dat samen verder oppakken.

AmandelhofNLDoet©ceesvdwal.nl_15

We sluiten als Kleurrijk Buiten aan bij de ‘Beter-Buiten-Benadering’ van de gemeente Zuidplas. Om het prettig wonen te verbeteren, het veilige gevoel te versterken en het onderling helpen te vergroten benadert de gemeente Zuidplas we de openbare ruimte als een publiek podium. Graag geven wij u dit podium! U mag zelf bedenken en uitvoeren op dit podium wat passend is voor uw buurt en straat

Hoe werkt dit?

  1. Bedenk een idee over de verbetering van de buitenruimte in uw omgeving;
  2. Deel dit idee met ons;
  3. We voeren het idee samen uit.

Stap 1. Uw idee

Het kan iets heel kleins zijn, maar ook iets heel ambitieus. De werkzaamheden zijn altijd in de openbare ruimte, bijvoorbeeld straten, pleinen, groenstroken, perken en parkjes. 

Wilt bijvoorbeeld gezamenlijk met uw buren een moestuin realiseren? Dat kan! Hebt behoefte aan andere planten in uw straat? Dat kan ook, net als een speeltuin onderhouden of prullenbakken adopteren. Uw idee is zo creatief niet, of we willen er naar luisteren.

Stap 2. Contact met ons

We zijn erg benieuwd naar uw idee! Daarom gaan graag met u in gesprek. Dit kan telefonisch zijn, we kunnen bij u in de buurt langskomen óf we hebben een gezellig keukentafelgesprek.

We maken samen een plan om uw idee uit te voeren. Bij alle ideeën spreken we af wat u doet, hoe Kleurrijk Buiten hierbij helpt en hoe we daarover met elkaar communiceren. Vanuit onze ervaringen denken wij graag met u mee, zodat we uw idee samen nog mooier en kansrijker maken. Hierbij streven we naar afspraken waarbij u als bewoner de buurt prettiger en leefbaarder maakt.

Via de pagina Contact kunt u contact opnemen met onze Manager Omgeving & Participatie, die graag naar u luistert.

Stap 3. De uitvoering

We vinden het erg leuk als u zelf aan de slag gaat om de buitenruimte kleurrijker te maken door uw idee uit te voeren. Kleurrijk Buiten helpt u daarbij. De rol van Kleurrijk Buiten kan bestaan uit het organiseren van een activiteit, het uitvoeren van groene werkzaamheden of het verzorgen van materialen die u nodig hebt om uw idee uit te voeren. We kunnen uiteraard ook andere dingen verzorgen. We maken voor u, samen met u, uw buurt en de gemeente écht maatwerk.

Vertrouwen

De kernwaarde waaruit we werken, is ‘vertrouwen’. Afspraken worden per e-mail bevestigd voor de wederzijdse duidelijkheid. De gemeente Zuidplas en Kleurrijk Buiten leggen de afspraken niet vast in contracten. We laten de projecten wel zien op de website kleurrijkbuiten.nl en de participatiekaart.nl. Dit doen we om zo transparant mogelijk te werken en anderen enthousiast te maken om mee te doen.